flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПЕРЕЛІК

документів Сторожинецького районного суду Чернівецької області, що містять інформацію, яка становить службову інформацію

 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та відповідно до наказу Державної судової адміністрації України №138 від 23.10.2012, -

Наказом Сторожинецького районного суду від 19.11.2012 року №16  затверджено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності Сторожинецького районного суду

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Сторожинецького районного суду 

1.                Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.                Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.                Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

4.                Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

5.                Відомості, що можуть міститися в документах суду:

— які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

   які містять матеріали службових розслідувань.

6.                Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

7.                Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

8.                Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

9.                Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

10.           Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.